http://sibirskezdravi.cz

Vědecké a inovační centrum „Sibiřské zdraví“

centrum-cz

Vědecké a inovační centrum korporace „Sibiřské zdraví“ je významným vědecko-výzkumným a výrobním sdružením, které se zabývá lékařskými a biologickými výzkumy, vypracováním ozdravných programů a výrobou nových biologicky aktivních přípravků vyvinutých speciálně pro realizaci těchto programů.

Vědecké a inovační centrum se nachází v samotném srdci ruské vědy, v novosibiřském akademickém městečku, což dává jedinečnou možnost rozvíjet plodnou spolupráci s vedoucími vědecko-výzkumnými institucemi celosvětově známého vědeckého městečka a díky tomu vytvářet nejnovější a nejunikátnější produkty pro zdraví. Struktura Vědeckého a inovačního centraVědecké a inovační centrum tvoří tři oddělení:

Vědecké oddělení.

Pracovníci vědeckého oddělení jsou vědečtí konzultanti a experti s velkými zkušenostmi v oblasti výzkumu, vývoje a používání biologicky aktivních doplňků (BAD). Kromě stálých specialistů se do činnosti na vědeckém oddělení neustále zapojuje mnoho předních specialistů země v této oblasti medicíny.
Mezi úkoly vědeckého oddělení patří navazování partnerství v oblasti vědeckého výzkumu s vedoucími vědecko-výzkumnými institucemi, vyhledávání perspektivních řešení a technologií a také provádění klinických studií BAD. Hlavním výsledkem činnosti vědeckého oddělení je vytvoření vlastních jedinečných receptur, které se po určité době mohou stát novými biologicky aktivními doplňky korporace „Sibiřské zdraví“.Vědecké a inovační centrum.
Ve vědeckém a inovačním centru pracují profesionální novináři a lektoři, kteří připravují studijní a metodické materiály a videoprezentace k výrobkům korporace a také pravidelně pořádají vzdělávací semináře týkající se BAD v různých regionech země.Výrobní středisko.
Plnohodnotná činnost Vědeckého a inovačního centra by nebyla možná bez vlastní výroby, která umožňuje přeměnit výsledky vědy do skutečných produktů. Proto specialisté Vědeckého a inovačního centra udržují úzké kontakty s hlavní výrobní základnou korporace, kterou je „Laboratoř moderního zdraví“.

Hlavní směry činnosti Vědeckého a inovačního centra

1. Vyhledávání perspektivních technologií a biologicky aktivních látek vyvíjených domácími vědeckými ústavy.
2. Rozsáhlé klinické studie léčebné a profylaktické účinnosti nových biologicky aktivních látek a preparátů.
3. Zpracování ozdravných programů.
4. Vývoj a výroba nových biologicky aktivních přípravků.
5. Informační činnost: příprava tiskových materiálů, programového zajištění a provádění seminářů na téma ozdravení a komplexního používání biologicky aktivních přípravků.

Ideologie Vědeckého a inovačního centra.

Vědecké a inovační centrum korporace “Sibiřské zdraví” plní ušlechtilou misi zaměřenou na podporu domácí vědy a zavádění perspektivních výsledků výzkumu a vývoje produktů ruských vědců do praxe. Potenciál ruské vědy je uznáván po celém světě, ale v důsledku ekonomických potíží se zdaleka ne všechny produkty vyvinuté v Rusku dostanou k ruskému spotřebiteli. Přitom většina z nich je vskutku unikátní.

Vědecké a inovační centrum korporace „Sibiřské zdraví“ udržuje úzké kontakty s vedoucími vědeckými a výrobními institucemi naší země, které se zabývají vývojem a výrobou unikátních biologicky aktivních látek, a pomáhá zavést tyto perspektivní výsledky výzkumu a vývoje do praxe. Zároveň je však třeba zdůraznit, že Vědecké a inovační centrum korporace „Sibiřské zdraví“ je zcela samostatnou vědecko-výrobní organizací, která má vlastní vědecký úsek, výzkumné laboratoře a moderní výrobní základnu. To umožňuje nejen realizovat myšlenky ruských vědců, ale i vytvořit na jejich základě jedinečné a konkurenceschopné biologicky aktivní přípravky, které nacházejí svého spotřebitele.

Produkty Vědeckého a inovačního centra mají kromě toho ještě jednu důležitou zvláštnost: všechny jsou vytvářeny v rámci komplexních programů ozdravění obyvatel zpracovávaných odborníky centra a testovaných ve vedoucích vědecko-výzkumných institucích naší země.

Laboratoř moderního zdraví je hlavní výrobní základnou Vědeckého a inovačního centra korporace Sibiřské zdraví.

Plnohodnotná činnost Vědeckého a inovačního centra korporace „Sibiřské zdraví“ by nebyla možná bez vlastní výroby. Existence nejmodernějších výrobních technologií a zařízení umožňuje rychle a včas přeměnit nejlepší ruské výsledky výzkumu a vědy do aktuálních a konkurenčně schopných produktů.

Proto bylo už v roce 1999 rozhodnuto založit v korporaci vlastní zkušební a výrobní centrum a už v polovině roku 2000 vyrobila „Laboratoř moderního zdraví“ své první výrobky.

Toto datum lze považovat za kvalitativně novou etapu ve vývoji korporace „Sibiřské zdraví“.
Existence vlastní výroby totiž dává korporaci neocenitelné vědecko-technologické a tržní výhody. Jak je známo, více než 95% ruských společností v oblasti síťového způsobu prodeje nemá vlastní výrobní a technologický potenciál a pracuje s produkty externích výrobců, což jim přináší následující nepřekonatelná omezení:

1. rozvoj společnosti brzdí technické a technologické možnosti partnerů z řad výrobců, kteří mají často velmi zastaralá zařízení;
2. neexistence vlastní výroby neumožňuje v pravý čas využívat nejnovějších poznatků ruských institutů, které zpravidla nemají dostatečný výrobní potenciál;
3. společnost je velmi často nucena pracovat s produkty externích výrobců bez práva exkluzivity, tzn. že daný produkt může být souběžně šířen dalšími společnostmi a organizacemi pod jinými značkami;
4. vědecká a marketingová řešení společnosti může partner-výrobce využívat pro vlastní produkty nebo pro produkty nabízené konkurenčním společnostem.

Díky vytvoření a neustálému technologickému vývoji a inovaci vlastní vědecko-výrobní základny – „Laboratoře moderního zdraví“ získala korporace „Sibiřské zdraví“ nový impuls pro rozvoj, což jí zajišťuje vůdčí pozici na ruském trhu a otevírá široké možnosti pro činnost v zahraničí.
„Laboratoř moderního zdraví“ disponuje několika unikátními automatickými a poloautomatickými výrobními linkami o celkové výkonnosti až 50.000 balení produktů denně.
Výrobní středisko disponuje v současné době následujícími provozy:

– provoz fytokoncentrace, kde se pomocí jedinečné technologie provádí příprava a obohacování rostlinných surovin pro výrobu produktů;

– provoz přípravy rostlinných směsí, který je vybaven několika ultrajemnými mísiči zajišťujícími, aby byl dodržen zadaný obsah každé ingredience v každé kapsli nebo prášku;

– provoz poloautomatické výroby kapslí, kde probíhá zpracování a příprava receptur, a také výroba zkušebních vzorků produktu;

– provoz automatické výroby kapslí vybavený moderní automatickou linkou, která provádí současně plnění kapslí, dávkování, adjustaci, nalepování etiket a kontrolu kvality;

– provoz výroby kapalných forem – olejových a medových kompozic;

– laboratoř jakosti umožňující provádět nejsložitější metody analýzy produktu, včetně hodnocení obsahu hlavních biologicky aktivních látek. Výrobní potenciál Laboratoře moderního zdraví umožňuje přeměnit nejpokrokovější výsledky výzkumu ruských vědců a specialistů Vědeckého a inovačního centra do nových unikátních produktů, které tvoří ve vyráběném sortimentu korporace „Sibiřské zdraví“ každý rok více než 10 položek.

Vědci Vědeckého a inovačního centra

  • Vedoucí Vědeckého a inovačního centra Jurij Gičev.
  • Doktor lékařských věd, profesor, akademik Ruské ekologické akademie, vedoucí Rusko-Bulharského vědecko-vzdělávacího centra „Sibiřské zdraví“ J. P. Gičev.
  • Čestný předseda vědecké Společnosti přírodní medicíny, doktor chemických věd, profesor, vedoucí katedry biochemie Sankt-Petěrburgské lékařské akademie V. A. Dadali.
  • Doktor lékařských věd, profesor Sibiřské Státní lékařské univerzity, ředitel podniku „Biotechnologie“ S. N. Udincev.
  • Laureát Státní ceny Běloruské republiky, doktor lékařských věd, profesor V. N. Sukolinskij.
  • Doktor lékařských věd, profesor, člen korespondent Ruské akademie věd, vedoucí katedry farmakologie Novosibirské státní lékařské akademie O. R. Grek.

 Výrobce: Laboratoř moderního zdraví, s.r.o., Rusko, 633004 Berdsk, Novosibiřská oblast, ul. Himzavodskaja č 11/20
Webové stránky vyrobila společnost "Reklama-ru" Praha http://reklama-ru.cz